Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2013

uremyworld
1679 ecc9
Reposted fromkatalama katalama
uremyworld
5026 fa73
niby strach, a powstrzymać się nie można.
Reposted frombitchcraft bitchcraft via169cm 169cm
uremyworld

Your lips are like wine and I want to get drunk.

— William Shakespeare
Reposted from169cm 169cm

June 29 2013

uremyworld
uremyworld
6435 7930
Reposted from169cm 169cm viamefir mefir
uremyworld
3681 4b67
Reposted fromcoldone coldone viamefir mefir
8716 d787 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viamefir mefir

June 26 2013

uremyworld
6433 3c6b
Reposted fromsummerkiss summerkiss viapiksele piksele

June 24 2013

uremyworld
3883 673f

June 23 2013

uremyworld

June 19 2013

uremyworld
Kiedy można powiedzieć, że się kogoś zna? 
Po sekundzie, minucie, godzinie, dniu, miesiącu, roku? 
A może zależy to od ilości przeprowadzonych rozmów? 

Czy w ogóle stwierdzenie, że się kogoś zna jest prawdziwe? 
Reposted frommefir mefir viawherethehellareyou wherethehellareyou

June 18 2013

uremyworld
5648 d50e
Reposted fromwherethehellareyou wherethehellareyou
uremyworld
Całowałbym cię bez końca.
— Wyspiański - Wesele

June 14 2013

uremyworld
uremyworld
Za dużo myślę
Za bardzo chcę
Za mocno czuję
Za gęsto śnię
— Maria Peszek
uremyworld

Kochałbym cię (psiakrew, cholera),
gdyby nie ta niepewność,
gdyby nie to, że serce zżera
złość, tęsknota i rzewność.  

— Władysław Broniewski
Reposted fromJealousfleur Jealousfleur viakatalama katalama
uremyworld
Znowu to robisz, przywiązujesz się do każdego kto cię zauważy, bo jesteś samotna
— Biały Oleander
Reposted fromdelightedd delightedd viakatalama katalama
uremyworld
9420 ff3b
nie bądź głupia!
Reposted frommissbrodka missbrodka viakatalama katalama
uremyworld
uremyworld
9285 633b
Reposted fromkatalama katalama
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl